Jing Tian Biography

The Great Wall 3D

The Great Wall 3D

Score: 10 / 10
Released: February 17, 2017
Director: Zhang Yimou
Producer: Charles Roven, Peter Loehr, Thomas Tull, Jon Jashni
Studio: Universal Pictures
Cast: Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Zhang Hanyu, Eddie Peng, Lu Han, Will Areu, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang, Andy Lau
Genre: Action/Adventure
Length: 104 minutes
  Write a Review | Read Reviews
Watch the The Great Wall 3D trailer