Roseburg Cinema

1750 NW Hughwood
Roseburg, Oregon
97471
(541) 672-7272

Movie Showtimes


Showtimes from Wednesday May 4 to Tuesday May 10

Barbershop: The Next Cut(PG-13)

Wed May 4:
8:15pm  
Thu May 5:
8:15pm  

Batman v Superman: Dawn of Justice(PG-13)

Wed May 4:
3:15pm  6:00pm  8:45pm  
Thu May 5:
3:15pm  6:00pm  8:45pm  
Fri May 6:
11:50am  5:30pm  
Sat May 7:
11:50am  5:30pm  
Sun May 8:
11:50am  5:30pm  
Mon May 9:
5:30pm  
Tue May 10:
5:30pm  

Captain America: Civil War(PG-13)

Thu May 5:
7:00pm  
Thu May 5:
9:30pm  
Fri May 6:
12:00pm  1:10pm  3:25pm  4:35pm  7:00pm  8:00pm  
Fri May 6:
6:00pm  9:25pm  
Sat May 7:
12:00pm  1:10pm  3:25pm  4:35pm  7:00pm  8:00pm  
Sat May 7:
6:00pm  9:25pm  
Sun May 8:
12:00pm  1:10pm  3:25pm  4:35pm  7:00pm  8:00pm  
Sun May 8:
6:00pm  9:25pm  
Mon May 9:
6:00pm  9:25pm  
Mon May 9:
3:25pm  4:35pm  7:00pm  8:00pm  
Tue May 10:
6:00pm  9:25pm  
Tue May 10:
3:25pm  4:35pm  7:00pm  8:00pm  

Captain America: Civil War in Disney Digital 3D(PG-13)

Thu May 5:
9:30pm  
Fri May 6:
12:35pm  2:45pm  8:45pm  
Sat May 7:
12:35pm  2:45pm  8:45pm  
Sun May 8:
12:35pm  2:45pm  8:45pm  
Mon May 9:
2:45pm  8:45pm  
Tue May 10:
2:45pm  8:45pm  

Criminal(R)

Wed May 4:
3:00pm  6:15pm  9:35pm  
Thu May 5:
3:00pm  6:15pm  9:35pm  
Fri May 6:
9:35pm  
Sat May 7:
9:35pm  
Sun May 8:
9:35pm  
Mon May 9:
9:35pm  
Tue May 10:
9:35pm  

Deadpool(R)

Wed May 4:
9:10pm  
Thu May 5:
9:10pm  

Green Room(R)

Fri May 6:
1:20pm  4:15pm  6:55pm  9:30pm  
Sat May 7:
1:20pm  4:15pm  6:55pm  9:30pm  
Sun May 8:
1:20pm  4:15pm  6:55pm  9:30pm  
Mon May 9:
4:15pm  6:55pm  9:30pm  
Tue May 10:
4:15pm  6:55pm  9:30pm  

Hello, My Name Is Doris(R)

Wed May 4:
3:45pm  5:45pm  
Thu May 5:
3:45pm  5:45pm  
Fri May 6:
8:15pm  
Sat May 7:
8:15pm  
Sun May 8:
8:15pm  
Mon May 9:
8:15pm  
Tue May 10:
8:15pm  

Keanu(R)

Wed May 4:
3:05pm  6:20pm  
Wed May 4:
9:35pm  
Thu May 5:
3:05pm  6:20pm  
Fri May 6:
12:10pm  3:05pm  6:10pm  9:00pm  
Sat May 7:
12:10pm  3:05pm  6:10pm  9:00pm  
Sun May 8:
12:10pm  3:05pm  6:10pm  9:00pm  
Mon May 9:
3:05pm  6:10pm  9:00pm  
Tue May 10:
3:05pm  6:10pm  9:00pm  

Mother's Day(PG-13)

Wed May 4:
3:50pm  6:40pm  9:30pm  
Thu May 5:
3:50pm  6:40pm  9:30pm  
Fri May 6:
12:20pm  3:20pm  6:00pm  8:45pm  
Sat May 7:
12:20pm  3:20pm  6:00pm  8:45pm  
Sun May 8:
12:20pm  3:20pm  6:00pm  8:45pm  
Mon May 9:
3:20pm  6:00pm  8:45pm  
Tue May 10:
3:20pm  6:00pm  8:45pm  

Ratchet and Clank(PG)

Wed May 4:
5:50pm  8:20pm  
Thu May 5:
5:50pm  8:20pm  
Fri May 6:
12:20pm  5:45pm  
Sat May 7:
12:20pm  5:45pm  
Sun May 8:
12:20pm  5:45pm  
Mon May 9:
5:45pm  
Tue May 10:
5:45pm  

Ratchet and Clank 3D(PG)

Wed May 4:
3:25pm  
Thu May 5:
3:25pm  
Fri May 6:
3:55pm  
Sat May 7:
3:55pm  
Sun May 8:
3:55pm  
Mon May 9:
3:55pm  
Tue May 10:
3:55pm  

The Boss(R)

Wed May 4:
3:10pm  6:50pm  9:25pm  
Thu May 5:
3:10pm  
Fri May 6:
2:50pm  
Sat May 7:
2:50pm  
Sun May 8:
2:50pm  
Mon May 9:
2:50pm  
Tue May 10:
2:50pm  

The Huntsman: Winter's War(PG-13)

Wed May 4:
6:45pm  
Wed May 4:
3:55pm  9:25pm  
Thu May 5:
6:45pm  
Thu May 5:
3:55pm  
Fri May 6:
3:10pm  
Fri May 6:
12:15pm  6:25pm  9:15pm  
Sat May 7:
3:10pm  
Sat May 7:
12:15pm  6:25pm  9:15pm  
Sun May 8:
3:10pm  
Sun May 8:
12:15pm  6:25pm  9:15pm  
Mon May 9:
3:10pm  6:25pm  9:15pm  
Tue May 10:
3:10pm  6:25pm  9:15pm  

The Jungle Book(PG)

Wed May 4:
2:50pm  5:40pm  8:30pm  
Thu May 5:
2:50pm  5:40pm  8:30pm  
Fri May 6:
11:45am  3:15pm  8:50pm  
Sat May 7:
11:45am  3:15pm  8:50pm  
Sun May 8:
11:45am  3:15pm  8:50pm  
Mon May 9:
3:15pm  8:50pm  
Tue May 10:
3:15pm  8:50pm  

The Jungle Book in Disney Digital 3D(PG)

Wed May 4:
4:00pm  6:45pm  
Thu May 5:
4:00pm  6:45pm  
Fri May 6:
6:05pm  
Sat May 7:
6:05pm  
Sun May 8:
6:05pm  
Mon May 9:
6:05pm  
Tue May 10:
6:05pm  

Zootopia(PG)

Wed May 4:
3:35pm  8:50pm  
Thu May 5:
3:35pm  8:50pm  
Fri May 6:
11:55am  4:10pm  7:00pm  
Sat May 7:
11:55am  4:10pm  7:00pm  
Sun May 8:
11:55am  4:10pm  7:00pm  
Mon May 9:
4:10pm  7:00pm  
Tue May 10:
4:10pm  7:00pm  

Zootopia in Disney Digital 3D(PG)

Wed May 4:
6:00pm  
Thu May 5:
6:00pm