Massena Movieplex 8

37 Grove St
Massena, New York
13662
(315) 769-1268

Movie Showtimes


Showtimes from Monday May 2 to Sunday May 8

Barbershop: The Next Cut(PG-13)

Mon May 2:
9:00pm  
Tue May 3:
9:00pm  
Wed May 4:
9:00pm  
Thu May 5:
9:00pm  

Batman v Superman: Dawn of Justice(PG-13)

Mon May 2:
9:00pm  
Tue May 3:
9:00pm  
Wed May 4:
9:00pm  
Thu May 5:
9:00pm  

Criminal(R)

Mon May 2:
9:10pm  
Tue May 3:
9:10pm  
Wed May 4:
9:10pm  
Thu May 5:
9:10pm  

Miracles from Heaven(PG)

Mon May 2:
6:50pm  
Tue May 3:
6:50pm  
Wed May 4:
6:50pm  
Thu May 5:
6:50pm  

Mother's Day(PG-13)

Mon May 2:
6:50pm  9:20pm  
Tue May 3:
6:50pm  9:20pm  
Wed May 4:
6:50pm  9:20pm  
Thu May 5:
6:50pm  9:20pm  

Ratchet and Clank(PG)

Mon May 2:
7:00pm  
Tue May 3:
7:00pm  
Wed May 4:
7:00pm  
Thu May 5:
7:00pm  

Ratchet and Clank 3D(PG)

Mon May 2:
9:00pm  
Tue May 3:
9:00pm  
Wed May 4:
9:00pm  
Thu May 5:
9:00pm  

The Boss(R)

Mon May 2:
7:00pm  9:15pm  
Tue May 3:
7:00pm  9:15pm  
Wed May 4:
7:00pm  9:15pm  
Thu May 5:
7:00pm  9:15pm  

The Huntsman: Winter's War(PG-13)

Mon May 2:
7:00pm  9:20pm  
Tue May 3:
7:00pm  9:20pm  
Wed May 4:
7:00pm  9:20pm  
Thu May 5:
7:00pm  9:20pm  

The Jungle Book(PG)

Mon May 2:
6:50pm  9:00pm  
Tue May 3:
6:50pm  9:00pm  
Wed May 4:
6:50pm  9:00pm  
Thu May 5:
6:50pm  9:00pm  

The Jungle Book in Disney Digital 3D(PG)

Mon May 2:
6:50pm  
Tue May 3:
6:50pm  
Wed May 4:
6:50pm  
Thu May 5:
6:50pm  

Zootopia(PG)

Mon May 2:
6:50pm  
Tue May 3:
6:50pm  
Wed May 4:
6:50pm  
Thu May 5:
6:50pm