Yoshihiro Furusawa Biography

Weathering with You

Weathering with You

Score: 8.33 / 10
Released:
Director: Makoto Shinkai
Producer: Yoshihiro Furusawa
Studio: GKIDS
Cast: Kotaro Daigo, Nana Mori, Tsubasa Honda, Sakura Kiryu, Sei Hiraizmi, Yuki Kaji, Chieko Baisho, Shun Oguri
Genre: Animation
Length: 111 minutes
  Write a Review | Read Reviews
Watch the Weathering with You trailer