Makoto Shinkai Biography

Weathering with You

Weathering with You

Score: 8.33 / 10
Released:
Director: Makoto Shinkai
Producer: Yoshihiro Furusawa
Studio: GKIDS
Cast: Kotaro Daigo, Nana Mori, Tsubasa Honda, Sakura Kiryu, Sei Hiraizmi, Yuki Kaji, Chieko Baisho, Shun Oguri
Genre: Animation
Length: 111 minutes
  Write a Review | Read Reviews
Watch the Weathering with You trailer

Makoto Shinkai Photo

Filmography

Director Weathering with You (2020)
Director Your Name. (2017)
Director Your Name. (Dubbed) (2017)
Director Your Name. (Subtitled) (2017)