Super Demetrios

Super Demetrios

Score: 9 / 10
Released:
Director: Georgios Papaioannou
Producer:
Studio:
Cast: Dimitrios Vainas, Paris Papadopoulos, Olga Sfetsa, Tasos Masias, Spyros Papanaoum, Alexandros Stogiannis, Charalampos Papapostolou, Argyris Pougouras, Thanos Kermitsis
Genre: Action/Adventure
Length: 110 minutes