Sketches of Kaitan City (Kaitanshi jokei)

Sketches of Kaitan City (Kaitanshi jokei)

Score: 6 / 10
Released:
Director: Kazuyoshi Kumakiri
Producer:
Studio:
Cast: Mitsuki Tanimura, Pistol Takehara, Ryo Kase, Kaho Minami, Masaki Miura, Takashi Yamanaka, Kaoru Kobayashi
Genre: Drama
Length: 152 minutes