Cinemark Dollar Movies 16

5063 Loop 410 N.W.
San Antonio, Texas
78229
(800) FANDANGO 1224#

Movie Showtimes


Showtimes from Thursday October 2 to Wednesday October 8

Bang Bang

Thu Oct 2:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Fri Oct 3:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Sat Oct 4:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Sun Oct 5:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Mon Oct 6:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Tue Oct 7:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Wed Oct 8:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  

Dawn of the Planet of the Apes(PG-13)

Thu Oct 2:
12:15pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  
Fri Oct 3:
12:15pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  11:55pm  
Sat Oct 4:
12:15pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  11:55pm  
Sun Oct 5:
12:15pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  
Mon Oct 6:
12:15pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  
Tue Oct 7:
12:15pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  
Wed Oct 8:
12:15pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  

Dawn of the Planet of the Apes in 3D(PG-13)

Thu Oct 2:
1:50pm  4:45pm  7:40pm  10:35pm  
Fri Oct 3:
1:50pm  4:45pm  7:40pm  10:35pm  
Sat Oct 4:
1:50pm  4:45pm  7:40pm  10:35pm  
Sun Oct 5:
1:50pm  4:45pm  7:40pm  10:35pm  
Mon Oct 6:
1:50pm  4:45pm  7:40pm  10:35pm  
Tue Oct 7:
1:50pm  4:45pm  7:40pm  10:35pm  
Wed Oct 8:
1:50pm  4:45pm  7:40pm  10:35pm  

Earth to Echo(PG)

Thu Oct 2:
12:10pm  2:25pm  4:40pm  6:55pm  9:10pm  
Fri Oct 3:
12:10pm  4:55pm  9:35pm  
Sat Oct 4:
12:10pm  4:55pm  9:35pm  
Sun Oct 5:
12:10pm  4:55pm  9:35pm  
Mon Oct 6:
12:10pm  4:55pm  9:35pm  
Tue Oct 7:
12:10pm  4:55pm  9:35pm  
Wed Oct 8:
12:10pm  4:55pm  9:35pm  

Govindudu Andarivadele (Govindudu Andari Vaadele)

Thu Oct 2:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Fri Oct 3:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Sat Oct 4:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Sun Oct 5:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Mon Oct 6:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Tue Oct 7:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Wed Oct 8:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  

Haider

Thu Oct 2:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Fri Oct 3:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Sat Oct 4:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Sun Oct 5:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Mon Oct 6:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Tue Oct 7:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  
Wed Oct 8:
12:00pm  3:20pm  6:40pm  10:00pm  

Hercules(PG-13)

Thu Oct 2:
12:15pm  2:35pm  4:55pm  7:15pm  9:35pm  
Fri Oct 3:
12:15pm  4:55pm  9:35pm  
Sat Oct 4:
12:15pm  4:55pm  9:35pm  
Sun Oct 5:
12:15pm  4:55pm  9:35pm  
Mon Oct 6:
12:15pm  4:55pm  9:35pm  
Tue Oct 7:
12:15pm  4:55pm  9:35pm  
Wed Oct 8:
12:15pm  4:55pm  9:35pm  

Hercules 3D(PG-13)

Thu Oct 2:
1:25pm  3:45pm  6:05pm  8:25pm  
Fri Oct 3:
2:35pm  7:15pm  11:55pm  
Sat Oct 4:
2:35pm  7:15pm  11:55pm  
Sun Oct 5:
2:35pm  7:15pm  
Mon Oct 6:
2:35pm  7:15pm  
Tue Oct 7:
2:35pm  7:15pm  
Wed Oct 8:
2:35pm  7:15pm  

How to Train Your Dragon 2(PG)

Thu Oct 2:
3:00pm  7:50pm  
Fri Oct 3:
2:25pm  7:10pm  11:50pm  
Sat Oct 4:
2:25pm  7:10pm  11:50pm  
Sun Oct 5:
2:25pm  7:10pm  
Mon Oct 6:
2:25pm  7:10pm  
Tue Oct 7:
2:25pm  7:10pm  
Wed Oct 8:
2:25pm  7:10pm  

How to Train Your Dragon 2 3D(PG)

Thu Oct 2:
12:35pm  5:25pm  10:15pm  

Into the Storm(PG-13)

Fri Oct 3:
12:30pm  2:40pm  4:50pm  7:00pm  9:10pm  11:20pm  
Sat Oct 4:
12:30pm  2:40pm  4:50pm  7:00pm  9:10pm  11:20pm  
Sun Oct 5:
12:30pm  2:40pm  4:50pm  7:00pm  9:10pm  
Mon Oct 6:
12:30pm  2:40pm  4:50pm  7:00pm  9:10pm  
Tue Oct 7:
12:30pm  2:40pm  4:50pm  7:00pm  9:10pm  
Wed Oct 8:
12:30pm  2:40pm  4:50pm  7:00pm  9:10pm  

Loukyam

Thu Oct 2:
12:15pm  3:25pm  6:35pm  9:45pm  

Lucy(R)

Fri Oct 3:
12:35pm  2:45pm  4:55pm  7:05pm  9:15pm  11:25pm  
Sat Oct 4:
12:35pm  2:45pm  4:55pm  7:05pm  9:15pm  11:25pm  
Sun Oct 5:
12:35pm  2:45pm  4:55pm  7:05pm  9:15pm  
Mon Oct 6:
12:35pm  2:45pm  4:55pm  7:05pm  9:15pm  
Tue Oct 7:
12:35pm  2:45pm  4:55pm  7:05pm  9:15pm  
Wed Oct 8:
12:35pm  2:45pm  4:55pm  7:05pm  9:15pm  

Maleficent(PG)

Thu Oct 2:
1:50pm  4:10pm  6:30pm  8:50pm  
Fri Oct 3:
3:00pm  7:40pm  
Sat Oct 4:
3:00pm  7:40pm  
Sun Oct 5:
3:00pm  7:40pm  
Mon Oct 6:
3:00pm  7:40pm  
Tue Oct 7:
3:00pm  7:40pm  
Wed Oct 8:
3:00pm  7:40pm  

Maleficent 3D(PG)

Thu Oct 2:
12:40pm  3:00pm  5:20pm  
Fri Oct 3:
12:40pm  5:20pm  10:00pm  
Sat Oct 4:
12:40pm  5:20pm  10:00pm  
Sun Oct 5:
12:40pm  5:20pm  10:00pm  
Mon Oct 6:
12:40pm  5:20pm  10:00pm  
Tue Oct 7:
12:40pm  5:20pm  10:00pm  
Wed Oct 8:
12:40pm  5:20pm  10:00pm  

Planes: Fire & Rescue(PG)

Fri Oct 3:
1:00pm  3:05pm  5:10pm  7:15pm  9:20pm  11:25pm  
Sat Oct 4:
1:00pm  3:05pm  5:10pm  7:15pm  9:20pm  11:25pm  
Sun Oct 5:
1:00pm  3:05pm  5:10pm  7:15pm  9:20pm  
Mon Oct 6:
1:00pm  3:05pm  5:10pm  7:15pm  9:20pm  
Tue Oct 7:
1:00pm  3:05pm  5:10pm  7:15pm  9:20pm  
Wed Oct 8:
1:00pm  3:05pm  5:10pm  7:15pm  9:20pm  

Planes: Fire & Rescue 3D(PG)

Fri Oct 3:
12:00pm  2:05pm  4:10pm  
Sat Oct 4:
12:00pm  2:05pm  4:10pm  
Sun Oct 5:
12:00pm  2:05pm  4:10pm  
Mon Oct 6:
12:00pm  2:05pm  4:10pm  
Tue Oct 7:
12:00pm  2:05pm  4:10pm  
Wed Oct 8:
12:00pm  2:05pm  4:10pm  

Sapthamashri Thaskara (Sapthamashree Thaskaraha) (Malayalam)

Fri Oct 3:
2:30pm  6:30pm  9:30pm  
Sat Oct 4:
2:30pm  6:30pm  9:30pm  
Sun Oct 5:
2:30pm  6:30pm  9:30pm  
Mon Oct 6:
2:30pm  6:30pm  9:30pm  
Tue Oct 7:
2:30pm  6:30pm  9:30pm  
Wed Oct 8:
2:30pm  6:30pm  9:30pm  

Tammy(R)

Thu Oct 2:
12:45pm  3:05pm  5:25pm  7:45pm  10:05pm  

The Expendables 3(PG-13)

Fri Oct 3:
12:20pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  11:50pm  
Sat Oct 4:
12:20pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  11:50pm  
Sun Oct 5:
12:20pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  
Mon Oct 6:
12:20pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  
Tue Oct 7:
12:20pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  
Wed Oct 8:
12:20pm  3:10pm  6:05pm  9:00pm  11:50pm  

The Purge: Anarchy(R)

Thu Oct 2:
12:20pm  2:45pm  5:10pm  7:35pm  10:00pm  
Fri Oct 3:
6:15pm  8:40pm  11:05pm  
Sat Oct 4:
6:15pm  8:40pm  11:05pm  
Sun Oct 5:
6:15pm  8:40pm  
Mon Oct 6:
6:15pm  8:40pm  
Tue Oct 7:
6:15pm  8:40pm  
Wed Oct 8:
6:15pm  8:40pm  

Transformers: Age of Extinction(PG-13)

Thu Oct 2:
12:30pm  3:55pm  7:20pm  
Fri Oct 3:
12:00pm  6:50pm  
Sat Oct 4:
12:00pm  6:50pm  
Sun Oct 5:
12:00pm  6:50pm  
Mon Oct 6:
12:00pm  6:50pm  
Tue Oct 7:
12:00pm  6:50pm  
Wed Oct 8:
12:00pm  6:50pm  

Transformers: Age of Extinction 3D(PG-13)

Thu Oct 2:
8:00pm  
Fri Oct 3:
3:25pm  10:15pm  
Sat Oct 4:
3:25pm  10:15pm  
Sun Oct 5:
3:25pm  10:15pm  
Mon Oct 6:
3:25pm  10:15pm  
Tue Oct 7:
3:25pm  10:15pm  
Wed Oct 8:
3:25pm  10:15pm  

Yaan

Thu Oct 2:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Fri Oct 3:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Sat Oct 4:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Sun Oct 5:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Mon Oct 6:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Tue Oct 7:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm  
Wed Oct 8:
12:00pm  3:15pm  6:30pm  9:45pm