Salem Cinema

1127 Broadway NE
Salem, Oregon
97301
(503) 378-7676

Movie Showtimes


Showtimes from Saturday November 18 to Friday November 24

Goodbye Christopher Robin(PG)

Sat Nov 18:
3:15pm  8:40pm  
Sun Nov 19:
1:45pm  7:00pm  
Mon Nov 20:
1:45pm  7:00pm  
Tue Nov 21:
2:30pm  7:45pm  
Wed Nov 22:
2:30pm  7:45pm  
Thu Nov 23:
7:45pm  

Loving Vincent(PG-13)

Sat Nov 18:
3:30pm  6:00pm  8:15pm  
Sun Nov 19:
2:00pm  4:45pm  
Mon Nov 20:
2:00pm  4:45pm  
Tue Nov 21:
5:30pm  7:45pm  
Wed Nov 22:
5:30pm  7:45pm  
Thu Nov 23:
5:30pm  7:45pm  

The Florida Project(R)

Sat Nov 18:
12:30pm  3:15pm  8:40pm  
Sun Nov 19:
4:30pm  7:00pm  
Mon Nov 20:
4:30pm  7:00pm  
Tue Nov 21:
2:30pm  7:45pm  
Wed Nov 22:
2:30pm  7:45pm  
Thu Nov 23:
7:45pm  

Victoria & Abdul(PG-13)

Sat Nov 18:
12:30pm  6:00pm  
Sun Nov 19:
4:30pm  
Mon Nov 20:
4:30pm  
Tue Nov 21:
5:10pm  
Wed Nov 22:
5:10pm  
Thu Nov 23:
5:10pm  

Wonderstruck(PG)

Sat Nov 18:
12:30pm  6:00pm  
Sun Nov 19:
1:45pm  7:00pm  
Mon Nov 20:
1:45pm  7:00pm  
Tue Nov 21:
2:30pm  5:10pm  
Wed Nov 22:
2:30pm  5:10pm  
Thu Nov 23:
5:10pm