Star Cinemas - Hillsboro

211 Harry Sauner Road
Hillsboro, Ohio
45133
(937) 393-8400

Movie Showtimes


Showtimes from Sunday June 24 to Saturday June 30

Jurassic World: Fallen Kingdom(PG-13)

Sun Jun 24:
12:30pm  3:30pm  3:50pm  7:00pm  9:55pm  
Mon Jun 25:
12:30pm  3:30pm  3:50pm  7:00pm  9:55pm  
Tue Jun 26:
12:30pm  3:30pm  3:50pm  7:00pm  9:55pm  
Wed Jun 27:
12:30pm  3:30pm  3:50pm  7:00pm  9:55pm  
Thu Jun 28:
12:30pm  3:30pm  3:50pm  7:00pm  9:55pm  

Jurassic World: Fallen Kingdom 3D(PG-13)

Sun Jun 24:
12:10pm  7:15pm  
Mon Jun 25:
12:10pm  7:15pm  
Tue Jun 26:
12:10pm  7:15pm  
Wed Jun 27:
12:10pm  7:15pm  
Thu Jun 28:
12:10pm  7:15pm  

Tag(R)

Sun Jun 24:
12:15pm  2:35pm  4:55pm  7:15pm  9:55pm  
Mon Jun 25:
12:15pm  2:35pm  4:55pm  7:15pm  9:55pm  
Tue Jun 26:
12:15pm  2:35pm  4:55pm  7:15pm  9:55pm  
Wed Jun 27:
12:15pm  2:35pm  4:55pm  7:15pm  9:55pm  
Thu Jun 28:
12:15pm  2:35pm  4:55pm  7:15pm  9:55pm  

The Incredibles 2(PG)

Sun Jun 24:
12:10pm  12:25pm  3:15pm  3:45pm  7:25pm  9:55pm  
Mon Jun 25:
12:10pm  12:25pm  3:15pm  3:45pm  7:25pm  9:55pm  
Tue Jun 26:
12:10pm  12:25pm  3:15pm  3:45pm  7:25pm  9:55pm  
Wed Jun 27:
12:10pm  12:25pm  3:15pm  3:45pm  7:25pm  9:55pm  
Thu Jun 28:
12:10pm  12:25pm  3:15pm  3:45pm  7:25pm  9:55pm  

The Incredibles 2 in Disney Digital 3D(PG)

Sun Jun 24:
7:00pm  
Mon Jun 25:
7:00pm  
Tue Jun 26:
7:00pm  
Wed Jun 27:
7:00pm  
Thu Jun 28:
7:00pm