Ayrsley Grand Cinemas 14

9110 Kings Parade Boulevard
Charlotte, North Carolina
28273
(980) 297-7539

Movie Showtimes


Showtimes from Saturday November 1 to Friday November 7

Addicted(R)

Sat Nov 1:
1:30pm  3:55pm  6:55pm  9:20pm  
Sun Nov 2:
1:30pm  3:55pm  6:55pm  9:20pm  
Mon Nov 3:
1:30pm  3:55pm  6:55pm  9:20pm  
Tue Nov 4:
1:30pm  3:55pm  6:55pm  9:20pm  
Wed Nov 5:
1:30pm  3:55pm  6:55pm  9:20pm  
Thu Nov 6:
1:30pm  3:55pm  6:55pm  9:20pm  

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day(PG)

Sat Nov 1:
1:05pm  3:10pm  5:10pm  7:15pm  9:15pm  
Sun Nov 2:
1:05pm  3:10pm  5:10pm  7:15pm  9:15pm  
Mon Nov 3:
1:05pm  3:10pm  5:10pm  7:15pm  9:15pm  
Tue Nov 4:
1:05pm  3:10pm  5:10pm  7:15pm  9:15pm  
Wed Nov 5:
1:05pm  3:10pm  5:10pm  7:15pm  9:15pm  
Thu Nov 6:
1:05pm  3:10pm  5:10pm  7:15pm  9:15pm  

Annabelle(R)

Sat Nov 1:
12:45pm  3:20pm  
Sun Nov 2:
12:45pm  3:20pm  
Mon Nov 3:
12:45pm  3:20pm  

Before I Go to Sleep(R)

Sat Nov 1:
1:25pm  3:55pm  7:40pm  9:50pm  
Sun Nov 2:
1:25pm  3:55pm  7:40pm  9:50pm  
Mon Nov 3:
1:25pm  3:55pm  7:40pm  9:50pm  
Tue Nov 4:
1:25pm  3:55pm  7:40pm  9:50pm  
Wed Nov 5:
1:25pm  3:55pm  7:40pm  9:50pm  
Thu Nov 6:
1:25pm  3:55pm  7:40pm  9:50pm  

Dracula Untold(PG-13)

Sat Nov 1:
1:15pm  3:30pm  5:35pm  7:50pm  10:00pm  
Sun Nov 2:
1:15pm  3:30pm  5:35pm  7:50pm  10:00pm  
Mon Nov 3:
1:15pm  3:30pm  5:35pm  7:50pm  10:00pm  
Tue Nov 4:
1:15pm  3:30pm  5:35pm  7:50pm  10:00pm  
Wed Nov 5:
1:15pm  3:30pm  5:35pm  7:50pm  10:00pm  
Thu Nov 6:
1:15pm  3:30pm  5:35pm  7:50pm  10:00pm  

Fury(R)

Sat Nov 1:
12:55pm  3:50pm  6:50pm  9:40pm  
Sun Nov 2:
12:55pm  3:50pm  6:50pm  9:40pm  
Mon Nov 3:
12:55pm  3:50pm  6:50pm  9:40pm  
Tue Nov 4:
12:55pm  3:50pm  6:50pm  9:40pm  
Wed Nov 5:
12:55pm  3:50pm  6:50pm  9:40pm  
Thu Nov 6:
12:55pm  3:50pm  6:50pm  9:40pm  

Gone Girl(R)

Sat Nov 1:
1:40pm  4:45pm  7:55pm  
Sun Nov 2:
1:40pm  4:45pm  7:55pm  
Mon Nov 3:
1:40pm  4:45pm  7:55pm  
Tue Nov 4:
1:40pm  4:45pm  7:55pm  
Wed Nov 5:
1:40pm  4:45pm  7:55pm  
Thu Nov 6:
1:40pm  4:45pm  7:55pm  

Interstellar(PG-13)

Tue Nov 4:
8:00pm  
Wed Nov 5:
1:00pm  4:30pm  8:00pm  
Thu Nov 6:
1:00pm  4:30pm  8:00pm  

John Wick(R)

Sat Nov 1:
12:50pm  3:05pm  5:20pm  7:35pm  9:50pm  
Sun Nov 2:
12:50pm  3:05pm  5:20pm  7:35pm  9:50pm  
Mon Nov 3:
12:50pm  3:05pm  5:20pm  7:35pm  9:50pm  
Tue Nov 4:
12:50pm  3:05pm  5:20pm  7:35pm  9:50pm  
Wed Nov 5:
12:50pm  3:05pm  5:20pm  7:35pm  9:50pm  
Thu Nov 6:
12:50pm  3:05pm  5:20pm  7:35pm  9:50pm  

Nightcrawler(R)

Sat Nov 1:
1:00pm  3:40pm  6:45pm  9:25pm  
Sun Nov 2:
1:00pm  3:40pm  6:45pm  9:25pm  
Mon Nov 3:
1:00pm  3:40pm  6:45pm  9:25pm  
Tue Nov 4:
1:00pm  3:40pm  6:45pm  9:25pm  
Wed Nov 5:
1:00pm  3:40pm  6:45pm  9:25pm  
Thu Nov 6:
1:00pm  3:40pm  6:45pm  9:25pm  

Ouija(PG-13)

Sat Nov 1:
12:40pm  3:00pm  5:05pm  7:05pm  9:10pm  
Sun Nov 2:
12:40pm  3:00pm  5:05pm  7:05pm  9:10pm  
Mon Nov 3:
12:40pm  3:00pm  5:05pm  7:05pm  9:10pm  
Tue Nov 4:
12:40pm  3:00pm  5:05pm  7:05pm  9:10pm  
Wed Nov 5:
12:40pm  3:00pm  5:05pm  7:05pm  9:10pm  
Thu Nov 6:
12:40pm  3:00pm  5:05pm  7:05pm  9:10pm  

Saw 10th Anniversary(R)

Sat Nov 1:
7:10pm  9:30pm  
Sun Nov 2:
7:10pm  9:30pm  
Mon Nov 3:
7:10pm  9:30pm  

St. Vincent(PG-13)

Sat Nov 1:
1:20pm  3:45pm  7:25pm  9:45pm  
Sun Nov 2:
1:20pm  3:45pm  7:25pm  9:45pm  
Mon Nov 3:
1:20pm  3:45pm  7:25pm  9:45pm  
Tue Nov 4:
1:20pm  3:45pm  7:25pm  9:45pm  
Wed Nov 5:
1:20pm  3:45pm  7:25pm  9:45pm  
Thu Nov 6:
1:20pm  3:45pm  7:25pm  9:45pm  

The Best of Me(PG-13)

Sat Nov 1:
1:35pm  4:30pm  7:20pm  9:55pm  
Sun Nov 2:
1:35pm  4:30pm  7:20pm  9:55pm  
Mon Nov 3:
1:35pm  4:30pm  7:20pm  9:55pm  
Tue Nov 4:
1:35pm  4:30pm  7:20pm  9:55pm  
Wed Nov 5:
1:35pm  4:30pm  7:20pm  9:55pm  
Thu Nov 6:
1:35pm  4:30pm  7:20pm  9:55pm  

The Book of Life(PG)

Sat Nov 1:
1:10pm  7:30pm  
Sun Nov 2:
1:10pm  7:30pm  
Mon Nov 3:
1:10pm  7:30pm  
Tue Nov 4:
1:10pm  7:30pm  
Wed Nov 5:
1:10pm  7:30pm  
Thu Nov 6:
1:10pm  7:30pm  

The Judge(R)

Sat Nov 1:
12:30pm  3:35pm  
Sun Nov 2:
12:30pm  3:35pm  
Mon Nov 3:
12:30pm  3:35pm  
Tue Nov 4:
12:30pm  3:35pm  
Wed Nov 5:
12:30pm  3:35pm  
Thu Nov 6:
12:30pm  3:35pm  

The Maze Runner(PG-13)

Sat Nov 1:
3:25pm  9:40pm  
Sun Nov 2:
3:25pm  9:40pm  
Mon Nov 3:
3:25pm  9:40pm  
Tue Nov 4:
3:25pm  9:40pm  
Wed Nov 5:
3:25pm  9:40pm  
Thu Nov 6:
3:25pm  9:40pm  

The Shining(R)

Sat Nov 1:
7:00pm  10:00pm  
Sun Nov 2:
7:00pm  10:00pm  
Mon Nov 3:
7:00pm  10:00pm  
Tue Nov 4:
7:00pm  10:00pm  
Wed Nov 5:
7:00pm  10:00pm  
Thu Nov 6:
7:00pm  10:00pm