Ayrsley Grand Cinemas 14

9110 Kings Parade Boulevard
Charlotte, North Carolina
28273
(980) 297-7539

Movie Showtimes


Showtimes from Saturday April 25 to Friday May 1

Cinderella(PG)

Sat Apr 25:
12:40pm  3:30pm  7:05pm  9:50pm  
Sun Apr 26:
12:40pm  3:30pm  7:05pm  9:50pm  
Mon Apr 27:
12:40pm  3:30pm  7:05pm  9:50pm  
Tue Apr 28:
12:40pm  3:30pm  7:05pm  9:50pm  
Wed Apr 29:
12:40pm  3:30pm  7:05pm  9:50pm  
Thu Apr 30:
12:40pm  3:30pm  7:05pm  9:50pm  

Ex Machina(R)

Sat Apr 25:
12:50pm  3:35pm  7:25pm  9:55pm  
Sun Apr 26:
12:50pm  3:35pm  7:25pm  9:55pm  
Mon Apr 27:
12:50pm  3:35pm  7:25pm  9:55pm  
Tue Apr 28:
12:50pm  3:35pm  7:25pm  9:55pm  
Wed Apr 29:
12:50pm  3:35pm  7:25pm  9:55pm  
Thu Apr 30:
12:50pm  3:35pm  7:25pm  9:55pm  

Furious 7(PG-13)

Sat Apr 25:
12:20pm  1:50pm  3:15pm  4:50pm  6:35pm  7:45pm  9:30pm  
Sun Apr 26:
12:20pm  1:50pm  3:15pm  4:50pm  6:35pm  7:45pm  9:30pm  
Mon Apr 27:
12:20pm  1:50pm  3:15pm  4:50pm  6:35pm  7:45pm  9:30pm  
Tue Apr 28:
12:20pm  1:50pm  3:15pm  4:50pm  6:35pm  7:45pm  9:30pm  
Wed Apr 29:
12:20pm  1:50pm  3:15pm  4:50pm  6:35pm  7:45pm  9:30pm  
Thu Apr 30:
12:20pm  1:50pm  3:15pm  4:50pm  6:35pm  7:45pm  9:30pm  

Get Hard(R)

Sat Apr 25:
12:55pm  3:45pm  6:40pm  9:15pm  
Sun Apr 26:
12:55pm  3:45pm  6:40pm  9:15pm  
Mon Apr 27:
12:55pm  3:45pm  6:40pm  9:15pm  
Tue Apr 28:
12:55pm  3:45pm  6:40pm  9:15pm  
Wed Apr 29:
12:55pm  3:45pm  6:40pm  9:15pm  
Thu Apr 30:
12:55pm  3:45pm  6:40pm  9:15pm  

Home(PG)

Sat Apr 25:
1:15pm  3:20pm  7:10pm  9:25pm  
Sun Apr 26:
1:15pm  3:20pm  7:10pm  9:25pm  
Mon Apr 27:
1:15pm  3:20pm  7:10pm  9:25pm  
Tue Apr 28:
1:15pm  3:20pm  7:10pm  9:25pm  
Wed Apr 29:
1:15pm  3:20pm  7:10pm  9:25pm  
Thu Apr 30:
1:15pm  3:20pm  7:10pm  9:25pm  

Monkey Kingdom(G)

Sat Apr 25:
1:35pm  3:35pm  5:35pm  7:35pm  9:35pm  
Sun Apr 26:
1:35pm  3:35pm  5:35pm  7:35pm  9:35pm  
Mon Apr 27:
1:35pm  3:35pm  5:35pm  7:35pm  9:35pm  
Tue Apr 28:
1:35pm  3:35pm  5:35pm  7:35pm  9:35pm  
Wed Apr 29:
1:35pm  3:35pm  5:35pm  7:35pm  9:35pm  
Thu Apr 30:
1:35pm  3:35pm  5:35pm  7:35pm  9:35pm  

Paul Blart: Mall Cop 2(PG)

Sat Apr 25:
12:35pm  1:20pm  3:10pm  3:50pm  5:25pm  6:45pm  7:40pm  9:05pm  9:55pm  
Sun Apr 26:
12:35pm  1:20pm  3:10pm  3:50pm  5:25pm  6:45pm  7:40pm  9:05pm  9:55pm  
Mon Apr 27:
12:35pm  1:20pm  3:10pm  3:50pm  5:25pm  6:45pm  7:40pm  9:05pm  9:55pm  
Tue Apr 28:
12:35pm  1:20pm  3:10pm  3:50pm  5:25pm  6:45pm  7:40pm  9:05pm  9:55pm  
Wed Apr 29:
12:35pm  1:20pm  3:10pm  3:50pm  5:25pm  6:45pm  7:40pm  9:05pm  9:55pm  
Thu Apr 30:
12:35pm  1:20pm  3:10pm  3:50pm  5:25pm  6:45pm  7:40pm  9:05pm  9:55pm  

The Age of Adaline(PG-13)

Sat Apr 25:
1:25pm  3:55pm  7:00pm  9:45pm  
Sun Apr 26:
1:25pm  3:55pm  7:00pm  9:45pm  
Mon Apr 27:
1:25pm  3:55pm  7:00pm  9:45pm  
Tue Apr 28:
1:25pm  3:55pm  7:00pm  9:45pm  
Wed Apr 29:
1:25pm  3:55pm  7:00pm  9:45pm  
Thu Apr 30:
1:25pm  3:55pm  7:00pm  9:45pm  

The Divergent Series: Insurgent(PG-13)

Sat Apr 25:
12:30pm  3:20pm  6:50pm  9:40pm  
Sun Apr 26:
12:30pm  3:20pm  6:50pm  9:40pm  
Mon Apr 27:
12:30pm  3:20pm  6:50pm  9:40pm  
Tue Apr 28:
12:30pm  3:20pm  6:50pm  9:40pm  
Wed Apr 29:
12:30pm  3:20pm  6:50pm  9:40pm  
Thu Apr 30:
12:30pm  3:20pm  6:50pm  9:40pm  

The Longest Ride(PG-13)

Sat Apr 25:
1:00pm  3:45pm  6:45pm  9:35pm  
Sun Apr 26:
1:00pm  3:45pm  6:45pm  9:35pm  
Mon Apr 27:
1:00pm  3:45pm  6:45pm  9:35pm  
Tue Apr 28:
1:00pm  3:45pm  6:45pm  9:35pm  
Wed Apr 29:
1:00pm  3:45pm  6:45pm  9:35pm  
Thu Apr 30:
1:00pm  3:45pm  6:45pm  9:35pm  

Unfriended(R)

Sat Apr 25:
1:05pm  3:05pm  5:05pm  7:15pm  9:10pm  
Sun Apr 26:
1:05pm  3:05pm  5:05pm  7:15pm  9:10pm  
Mon Apr 27:
1:05pm  3:05pm  5:05pm  7:15pm  9:10pm  
Tue Apr 28:
1:05pm  3:05pm  5:05pm  7:15pm  9:10pm  
Wed Apr 29:
1:05pm  3:05pm  5:05pm  7:15pm  9:10pm  
Thu Apr 30:
1:05pm  3:05pm  5:05pm  7:15pm  9:10pm  

Woman in Gold(PG-13)

Sat Apr 25:
1:10pm  3:40pm  6:55pm  9:20pm  
Sun Apr 26:
1:10pm  3:40pm  6:55pm  9:20pm  
Mon Apr 27:
1:10pm  3:40pm  6:55pm  9:20pm  
Tue Apr 28:
1:10pm  3:40pm  6:55pm  9:20pm  
Wed Apr 29:
1:10pm  3:40pm  6:55pm  9:20pm  
Thu Apr 30:
1:10pm  3:40pm  6:55pm  9:20pm